TUYỂN DỤNG | VỊ TRÍ THƯ KÝ | TRỢ LÝ BAN TGĐ
TUYỂN DỤNG | VỊ TRÍ THƯ KÝ | TRỢ LÝ BAN TGĐ

61 Lượt xem

THẮNG LỢI LONG AN THÔNG BÁO!!! TUYỂN DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ THƯ KÝ/ TRỢ LÝ BAN TGĐ. Trợ giúp Ban TGĐ trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của công ty. Tổng hợp văn thư, kiểm soát các văn bản, tài liệu, chứng từ, báo cáo Ban TGĐ.
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

80 Lượt xem

Địa ốc thắng lợi Long An đang tìm kiếm CHUYÊN VIÊN KINH DOANH.
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

45 Lượt xem

Địa ốc thắng lợi Long An đang tìm kiếm CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng