Sứ mệnh - Tầm nhìn Địa Ốc Thắng Lợi Long An

Tầm nhìn

Vì một cuộc sông tốt đẹp hơn cho người Việt

Sứ mệnh

 "Trở thành tổ chức kiểu mẫu trong việc nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt thông qua việc tạo ra các dự án có giá trị sống cao"

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết - Chính trực - Kỷ luật - Khát vọng - Khác biệt

Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư và phát triển dự án bất động sản

- Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng

- Kinh doanh bất động sản


Đã thêm vào giỏ hàng