Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

 • 11/11/2010 - Thành lập công ty Cổ phần Địa Ốc Thắng Lợi
 • 11/11/2010 - Establishment of Thang Loi Real Estate Joint Stock Company
 • 08/03/2011 - Khai trương Chi nhánh đầu tiên tại Bình Dương
 • March 8, 2011 - Opened its first branch in Binh Duong
 • 01/06/2012 - Khai trương chi nhánh Long An
 • June 1, 2012 - Opened Long An branch
 • 03/2013 - Khai trương chi nhánh Tây Nam
 • 03/2013 - Opened South West branch
 • 06/2014 - Khai trương Chi nhánh Hàng Xanh
 • June 2014 - Opened Green Goods Branch
 • 10/2014 - Khai trương Văn phòng Hội sở Tại Quận Tân Bình , TP.HCM
 • 10/2014 - Opening Head Office In Tan Binh District, Ho Chi Minh City
 • 03/2015 - Thành lập Công ty Cổ phần Xây Dựng Địa Ốc Newland
 • 03/2015 - Establishment of Newland Real Estate Construction Joint Stock Company
 • 03/2016 - Thành lập Công ty Bất Động Sản WinHouse
 • 03/2016 - Establishment of WinHouse Real Estate Company
 • 11/11/2018 - Khánh thành Thắng Lợi Building (Hội Sở)
 • 11/11/2018 - Inauguration of Thang Loi Building (Head Office)
 • 11/2019 - Khánh thành Thắng Lợi Plaza
 • 11/2019 - Inauguration of Thang Loi Plaza

Đã thêm vào giỏ hàng